Czy Twój znak towarowy może uzyskać ochronę? – bezwzględne przeszkody w rejestracji znaków towarowych

znak towarowy

I. Dopuszczalne formy znaku towarowego Przez rejestrację znaku towarowego uzyskuje się wyłączne prawo do korzystania z niego w działalności gospodarczej. Wyłączność ogranicza terytorium rejestracji oraz zakres towarów i usług, względem których zgłosiliśmy znak towarowy do rejestracji. Innymi słowy – jeżeli zarejestrujemy znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP względem obuwia, to będzie on chroniony w Polsce. […]

Znak towarowy – koszt ochrony – update 06.2021

znak towarowy

Rozważasz zarejestrowanie znaku towarowego i zastanawiasz się z jakim wiąże się to kosztem? Z poniższego wpisu dowiesz się ile mogą wynieść opłaty za uzyskanie ochrony oznaczenia, jak je wyliczyć i jakie czynniki należy brać pod uwagę przy kalkulacji I. Ochrona na całą Unię Europejską czy tylko na Polskę? Podstawowa kwestia to pytanie czy rejestracja ma […]