Rozważasz zarejestrowanie znaku towarowego i zastanawiasz się z jakim wiąże się to kosztem? Z poniższego wpisu dowiesz się ile mogą wynieść opłaty za uzyskanie ochrony oznaczenia, jak je wyliczyć i jakie czynniki należy brać pod uwagę przy kalkulacji

I. Ochrona na całą Unię Europejską czy tylko na Polskę?

Podstawowa kwestia to pytanie czy rejestracja ma zapewnić ochronę znaku towarowego na terytorium Polski czy całej Unii Europejskiej. Od decyzji w tym względzie zależy z jakiej procedury będziemy korzystali, do którego urzędu wniosek powinien być złożony i jak obliczyć wysokość opłaty.

Jeżeli ochrona na terytorium Polski jest wystarczająca, to zgłoszenia dokonujemy w Urzędzie Patentowym RP. Urząd pobiera opłaty na dwóch etapach: 1) na starcie postępowania, przy zgłoszeniu – “za zgłoszenie”, 2) na końcu postępowania, po wydaniu decyzji o rejestrację znaku towarowego – “za pierwsze 10 lat ochrony” i “za publikację” o rejestracji znaku. Opłata z drugiego etapu jest wymagana tylko w przypadku, gdy Urząd Patentowy RP uzna, że znak towarowy nadaje się do rejestracji i wyda decyzję o rejestracji.

Gdy chcemy zarejestrować znak towarowy jako Znak Towarowy Unii Europejskiej, chroniony na terytorium całej UE, zgłoszenia dokonujemy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO. W tym wypadku EUIPO pobiera jedną zbiorczą opłatę – za zgłoszenie i za ochronę. Opłata pobierana jest w całości bez względu na rezultat procedury zgłoszeniowej. 

W obu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej i tej też formy zgłoszenia dotyczą dalsze informacje.

II.  Zakres zgłoszenia znaku towarowego

Znak towarowy nie jest rejestrowany i chroniony ogólnie, ale tylko w odniesieniu do określonych towarów i usług. Dlatego też przy zgłoszeniu musimy określić dla jakich towarów i usług chcemy uzyskać ochronę oznaczenia. Te zaś są pogrupowane w klasy zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług (tzw. klasyfikacja nicejska).  Wysokość opłaty (czy to do EUIPO czy do Urzędu Patentowego RP) jest zależna właśnie od ilości klas towarów i usług, które uwzględnimy w zgłoszeniu.

W przypadku EUIPO opłata wynosi 850 EURO za zgłoszenie dla 1 klasy towarów i usług. 

Dodanie drugiej klasy to dodatkowy koszt 50 EURO, czyli łącznie 900 EURO. Dopłata za każdą kolejną klasę wynosi 150 EURO/klasa.

W Urzędzie Patentowym RP te kalkulacje są troszkę bardziej skomplikowane.

Opłata zgłoszeniowa wynosi 400 zł za zgłoszenie oznaczenia dla 1 klasy towarów i usług. 

Każda kolejna klasa oznacza dopłatę 120 zł. 

Jeżeli Urząd wyda decyzję o rejestracji to zobowiąże nas do zapłacenia 400 zł od KAŻDEJ klasy towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. 

Dodatkowo na tym etapie należy zapłacić jeszcze 90 zł za publikację o rejestracji. 

III.  Symulacja kosztów rejestracji znaku towarowego

Poniżej prezentuję symulację kosztów zgłoszenia znaku dla 1, 2 i 4 klas towarów i usług, z uwzględnieniem podziału na Urząd Patentowy RP i EUIPO.

Np. 

jedna klasa – KLASA 20 – meble drewniane

dwie klasy – KLASA 20 – meble drewniane, KLASA 37 – renowacja mebli

cztery klasy – KLASA 20 – meble drewniane, KLASA 37 – renowacja mebli, 21 – meble metalowe, KLASA 42 – planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz

1 KLASA

URZĄD PATENTOWY RP

EUIPO

Za zgłoszenie

400 zł

Za zgłoszenie:

850 EURO

Za ochronę

400 zł

——–

——–

Za publikację

90 zł

——–

——–

Łącznie:

890 zł

Łącznie:

850 EURO

 

2 KLASY

URZĄD PATENTOWY RP

EUIPO

Za zgłoszenie

520 zł

Za zgłoszenie:

900 EURO

Za ochronę

800 zł

——–

——–

Za publikację

90 zł

——–

——–

Łącznie:

1410 zł

Łącznie:

900 EURO

 

4 KLASY

URZĄD PATENTOWY RP

EUIPO

Za zgłoszenie

760 zł

Za zgłoszenie:

1200 EURO

Za ochronę

1600 zł

——–

——–

Za publikację

90 zł

——–

——–

Łącznie:

2450 zł

Łącznie:

1200 EURO

IV.  Możliwość dofinansowania

Zastanawiasz się nad ochroną swojego logo i czekasz na odpowiedni moment? Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo?

Sprawdź możliwość ubiegania się o dotację w ramach funduszu Ideas Powered for Business SME Fund. 

W ramach tego dofinansowania możesz uzyskać zwrot do 50% (max 1500 EURO) opłat zgłoszeniowych przy rejestracji znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Np. przy zgłoszeniu znaku towarowego do EUIPO, dla dwóch klas towarów i usług, może to oznaczać zaoszczędzenie 450 EURO.  

Szczegóły: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund#checklist

Kolejne okno na składanie wniosków o dofinansowanie otwiera się na okres 1-31 lipca 2021r.

W razie pytań, zapraszam do kontaktu.