Romejko

Kancelaria Własności Intelektualnej

Kancelaria własności intelektualnej prowadzona jest przez rzecznika patentowego i radcę prawnego Cyryla Romejko. Naszą specjalizacją są sprawy związane z własnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Świadczymy obsługę prawną w ścisłej współpracy z Miśkowicz Pach i Partnerzy Kancelarią Radców Prawnych, której biuro znajduje się w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19.

Cyryl Romejko

rzecznik patentowy | radca prawny

Cyryl Romejko specjalizuje się w sprawach związanych z własnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców indywidualnych i spółek doradza w skutecznym wykorzystaniu i ochronie przysługujących im praw na dobrach niematerialnych, analizuje rozwiązania klientów sporządzając opinie o innowacyjności wraz z raportami o stanie techniki, bada tzw. czystość rejestracyjną znaków towarowych, przygotowuje i analizuje zapisy umów dotyczących praw autorskich i własności przemysłowej (m.in. umowy licencyjne, umowy przenoszące prawa, umowy o zachowaniu poufności).

Bieżące wpisy