Znaki towarowe

Ochrona znaku towarowego – rejestracja znaków w Krakowie

  • Kompleksowe wsparcie w celu zapewnienia ochrony oznaczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej w Krakowie i okolicach. Także na etapie tworzenia nazwy firmy, nazwy produktu, logo, znaku towarowego. 
  • Zabezpieczenie i ochrona praw do firmy, która może podlegać ochronie niezależnie od ewentualnej rejestracji jako znak towarowy.
  • Badanie „czystości” znaków towarowych. Ocena ryzyka konfliktu z innymi oznaczeniami, jak i ryzyka podjęcia przez konkurencję kroków prawnych przeciwko rejestracji oznaczenia. Prowadzenie postępowań rejestracyjnych. 
  • Rejestracja znaków towarowych w Krakowie i innych obszarach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze postępowania przed Urzędem Patentowym RP, jak i na całą Unię Europejską (Znak Towarowy Unii Europejskiej), w którym to wypadku postępowanie prowadzi Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
  • Wsparcie przy rejestracji znaków towarowych w trybie międzynarodowym, w tym poza Europą, np. na terytorium USA, w krajach azjatyckich. Rejestracja międzynarodowa odbywa się w tym wypadku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).
  • Wycena kosztów rejestracji znaku towarowego – kalkulacja opłat urzędowych.
  • Optymalizacja kosztów rejestracji znaku towarowego, przez pomoc w doborze właściwego zakresu ochrony, optymalne określenie towarów i usług, dla których zgłoszenie ma być dokonane, jak i dobór właściwej formy rejestracji znaku towarowego.

Istnieje też możliwość ochrony w charakterze znaku towarowego oznaczeń niekonwencjonalnych. Np. oznaczenia 3D (np. opakowanie, produkt), ruchome znaki towarowe (ruchome grafiki, video), kolory, dźwięki. 

Znak towarowy Kraków – skonsultuj swoje wątpliwości

Bieżące wpisy

FAQ - Pytania i Odpowiedzi

Badamy tzw. “czystość” oznaczenia. Kompleksowo doradzamy przy wyborze właściwej formy zgłoszenia oraz przy ustaleniu zakresu zgłoszenia. Kancelaria przygotowuje i dokonuje zgłoszeń znaków towarowych we właściwych urzędach. Optymalizujemy koszt rejestracji.

Biuro patentowe świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz szeregu podmiotów z branży IT, kreatywnej i GAMEDEV. Kancelaria ma doświadczenie w rejestracji i ochronie praw własności intelektualnej na terytorium Polski jak i w aspekcie międzynarodowym.