Ochrona wzorów przemysłowych - Kraków

  • Ochrona kształtu produktu w charakterze wzoru przemysłowego.
  • Badanie “czystości” oraz zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego w Krakowie i innych miastach w Polsce.
  • Ocena zakresu ochrony już zarejestrowanego wzoru przemysłowego.
  • Pomoc przy przygotowaniu przedstawień, rysunków wzoru przemysłowego na potrzeby rejestracji.
  • Rejestracja wzorów przemysłowych, zarówno przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), co pozwala uzyskać ochronę w formie wzoru wspólnotowego obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej.
  • Wsparcie przy uzyskiwaniu ochrony wzorów przemysłowych poza granicami UE – procedura międzynarodowa rejestracji wzorów przemysłowych, m.in. na terytorium USA.
  • Ochrona niezarejestrowanych wzorów przemysłowych w Krakowie i okolicach.
  • Wycena opłat za zgłoszenie i ochronę wzoru przemysłowego.
 

Wzory przemysłowe ochrona – konsultacje prawnicze w Krakowie

Bieżące wpisy

FAQ - Pytania i Odpowiedzi

Kancelaria patentowa Romejko przygotuje i dokona zgłoszenia we właściwym urzędzie wzoru przemysłowego celem jego zarejestrowania. Prowadzimy postępowania w przedmiocie naruszenia wzoru, w tym zmierzające do zakazania konkurentom kopiowania chronionego wzoru.

Wzór przemysłowy to zewnętrzna postać określonego wytworu, czyli wygląd sprzedawanego produktu. Oceniając czy dany wzór nadaje się do ochrony bada się czy jest on “nowy” i czy posiada indywidualny charakter.