WZÓR PRZEMYSŁOWY – KOSZT REJESTRACJI I OCHRONY NA POLSKĘ I UNIĘ EUROPESJKĄ – PORÓWNANIE

Zastanawiasz się czy ochronę swojego wzoru przemysłowego – m.in. projektu opakowania, produktu, itp. – ograniczyć tylko do terytorium Polski czy też może od razu zarejestrować go już na terytorium całej Unii Europejskiej? Zastanawiasz się jakie są koszty rejestracji wzorów przemysłowych? Zachęcam do lektury i porównania! Może się okazać, że zgłoszenie wzoru do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – European Union Intellectual Property Office) i zarejestrowanie go jako WZÓR WSPÓLNOTOWY okaże się bardziej opłacalne. Szczegóły poniżej.

Jeszcze jedna uwaga przed wyliczeniami – wzór przemysłowy jest chroniony na okresy 5-letnie, maksymalnie do 25 lat. Natomiast to od decyzji uprawnionego zależy, czy faktycznie ochrona wzoru będzie mu potrzebna przez cały ten dwudziestopięcioletni okres. Rejestracja wzoru nie musi oznaczać, że “wiążemy” się z wzorem i związanymi z jego ochroną opłatami na 25 lat. Nie ma przeszkód, aby z ochrony zrezygnować i po prostu nie uiścić opłaty za kolejny 5-letni okres ochronny – w takim wypadku ochrona wygaśnie wraz z upływem już opłaconego 5-letniego okresu, np. po 5 czy łącznie 10 latach (w zależności od tego jak długo utrzymywanie ochrony będzie miało dla nas wartość ekonomiczną). Oczywiście od długości ochrony będzie zależało ile wyniosą łączne koszty ochrony wzoru przemysłowego.

Poniżej znajdziesz porównanie kosztów – opłat uiszczanych do odpowiednich urzędów – za zgłoszenie i późniejszą ochronę wzoru przemysłowego na terytorium Polski i Unii Europejskiej. 

POJEDYNCZY WZÓR PRZEMYSŁOWY – KOSZTY

 

Urząd

Urząd Patentowy RP

EUIPO

Terytorium ochrony

Polska

Unia Europejska

Opłata za zgłoszenie

300 zł

230 EURO

Opłata za publikację o udzielonym prawie z rejestracji

70 zł

120 EURO

Opłata za pierwsze 5 lat ochrony

150 zł

Uwzględniona w opłacie zgłoszeniowej

6-10 rok ochrony

250 zł

90 EURO

11-15 rok ochrony

500 zł

120 EURO

16-20 rok ochrony

1000 zł

150 EURO

21-25 rok ochrony

2000 zł

180 EURO

Łącznie za 5 lat ochrony

520 zł

350 EURO

Łącznie za 25 lat ochrony

4270 zł

1240 EURO

Jak widać w perspektywie czasu, mając na względzie zakres ochrony przyznawany przez wzór wspólnotowy (cała UE), zgłoszenie do EUIPO i ochrona od razu na całą Unię Europejską, może się okazać lepszym kosztowo rozwiązaniem, niż ograniczenie do terytorium Polski. Jest to jeszcze bardziej wyraźne, gdy planujemy od razu zgłosić do ochrony kilka naszych wzorów.

 

ZGŁOSZENIE WIELU WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH – KOSZTY

Warto odnotować, że w przypadku zgłoszenia kilku wzorów w ramach jednego zgłoszenia, dana procedura może przewidywać pewne zniżki. Tak jest np. przy zgłoszeniu wzorów przez EUIPO, gdzie opłata zgłoszeniowa za 1 wzór wyniesie 350 EURO, ale już za drugi będzie to 175 EURO (od 11 wzoru włącznie opłata będzie jeszcze niższa – 80 EURO). W przypadku Urzędu Patentowego RP opłaty są jednakowe, więc po prostu mnożymy koszt zgłoszenia jednego wzoru przez ilość zgłaszanych wzorów.

Załóżmy, że chcemy zgłosić do ochrony nie jeden, ale od razu cztery wzory przemysłowe. Opłaty będą kształtować się tak jak zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela uwzględnia opłaty wnoszone do Urzędu Patentowego RP i do EUIPO.

Urząd

Urząd Patentowy RP

(ochrona na terytorium Polski)

EUIPO

(ochrona jako Wspólnotowy Wzór Przemysłowy – na terytorium Unii Europejskiej)

Terytorium ochrony

Polska

Unia Europejska

Opłata za zgłoszenie

1200 zł

575 EURO

Opłata za publikację o udzielonym prawie z rejestracji

280 zł

300 EURO

Opłata za pierwsze 5 lat ochrony

600 zł

 

Uwzględniona w opłacie zgłoszeniowej

6-10 rok ochrony

1000 zł

360 EURO

11-15 rok ochrony

2000 zł

480 EURO

16-20 rok ochrony

4000 zł

720 EURO

21-25 rok ochrony

8000 zł

1400 EURO

Łącznie za 5 lat ochrony

2080 zł

875 EURO

Łącznie za 25 lat ochrony

17080 zł

3835 EURO

Powyższe obliczenia dotyczą opłat uiszczanych do urzędów i nie obejmują kosztów ewentualnego wsparcia rzecznika patentowego przy ocenie wzoru, jego „czystości” i przy dokonaniu zgłoszenia. Po wycenę w tym względzie, zapraszam do kontaktu.

Bieżące wpisy

Jedna odpowiedź

Komentowanie zostało wyłączone.