Rejestracja znaków towarowych – podstawy i koszty

Rejestracja cudzego oznaczenia - środki obrony

I. Prawo do znaku towarowego Znaki towarowe rejestruje się w odpowiednim urzędzie dla konkretnych towarów i usług, które zostały formalnie podzielone na klasy (np. klasa nr 25 obejmuje odzież, klasa 37 usługi budowlane). Rejestrując znak towarowy przedsiębiorca uzyskuje wyłączność na gospodarcze wykorzystanie oznaczenia na określonym terenie dla wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług. W przypadku […]