Reprezentacja w sprawach dotyczących własności intelektualnej - Kraków

  • Ochrona interesów klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami  w sprawach z zakresu własności intelektualnej.
  • Wsparcie i reprezentacja w postępowaniach rejestrowych, sprzeciwowych, spornych – ochrona zarejestrowanego prawa np. do znaku towarowego, działania przeciwko oznaczeniom naruszające.
  • Dochodzenie i zabezpieczanie roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, np. wykorzystanie cudzego znaku towarowego, wykorzystanie utworów bez zgody twórcy/właściciela praw autorskich.
  • Analiza wysokości ewentualnych roszczeń oraz możliwych środków zabezpieczających. 
  • Prowadzenie postępowań o udzielenie informacji, które zmierzają do ustalenia skali naruszeń praw i zysków naruszającego z tego tytułu, np. przez zobowiązanie do przedstawienia danych sprzedażowych i udzielenia informacji o kanałach dystrybucji.


Własność intelektualna – reprezentacja w Krakowie

Bieżące wpisy