Cyryl Romejko

Cyryl Romejko specjalizuje się w sprawach związanych z własnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców indywidualnych i spółek doradza w skutecznym wykorzystaniu i ochronie przysługujących im praw na dobrach niematerialnych, analizuje rozwiązania klientów sporządzając opinie o innowacyjności wraz z raportami o stanie techniki, bada tzw. czystość rejestracyjną znaków towarowych, przygotowuje i analizuje zapisy umów dotyczących praw autorskich i własności przemysłowej (m.in. umowy licencyjne, umowy przenoszące prawa, umowy o zachowaniu poufności).

Od 2013 roku Cyryl Romejko świadczy usługi prawne we współpracy z radcami prawnymi z Kancelarii Miśkowicz Pach i Partnerzy z siedzibą w Krakowie. Co uwzględnia, reprezentację przedsiębiorców przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Allicante (dawniej: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, tzw. OHIM) oraz WIPO zarówno w postępowaniach rejestracyjnych, jak i spornych.

Coraz prężniej, wraz z Kancelarią Miśkowicz Pach i Partnerzy w Krakowie, angażuje się w projekty IT i prace dla branży GAMEDEV, związane z tworzeniem i wprowadzaniem na rynek gier komputerowych, jak i dotyczące inwestycji w tą branżę.

Wykształcenie

Bieżące wpisy