Rejestracja znaku towarowego jest kluczowym krokiem w ochronie marki. Umożliwia to właścicielowi znaku wyłączne prawo do jego używania w określonym zakresie towarów i usług. Jednak zanim zdecydujemy się na rejestrację, warto sprawdzić, czy dany znak nie jest już zastrzeżony. W tym artykule przedstawimy, jak można to zrobić krok po kroku, oraz dlaczego warto skonsultować się z rzecznikiem patentowym.

1. Przeszukiwanie baz danych

Krajowa baza danych Urzędu Patentowego RP

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie krajowej bazy danych prowadzonej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Baza ta dostępna jest online i pozwala na wyszukiwanie zarejestrowanych znaków towarowych na terenie Polski. Można to zrobić, korzystając z wyszukiwarki dostępnej na stronie UPRP. Wyszukiwanie można przeprowadzić na podstawie nazwy znaku, numeru zgłoszenia, czy też właściciela znaku.

Bazy danych europejskie i międzynarodowe

Jeśli planujemy używać znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej, warto również sprawdzić bazę danych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Podobnie, dla ochrony międzynarodowej, należy skorzystać z bazy danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

2. Analiza wyników wyszukiwania

Po uzyskaniu wyników wyszukiwania, należy dokładnie przeanalizować, czy istnieją znaki podobne lub identyczne do naszego. Ważne jest również sprawdzenie, czy dotyczą one tych samych lub podobnych towarów i usług, ponieważ konflikt może powstać nie tylko z identycznym znakiem, ale także z podobnym, jeśli może wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia produktów.

3. Konsultacja z rzecznikiem patentowym

Rzecznik patentowy to specjalista w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, który może znacząco ułatwić cały proces sprawdzania i rejestracji znaku towarowego. Pomoc rzecznika patentowego może obejmować:

Dlaczego warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego?

Sprawdzenie, czy znak towarowy jest zastrzeżony, to kluczowy krok w procesie jego rejestracji. Przeszukiwanie baz danych Urzędu Patentowego RP, EUIPO i WIPO to podstawowe działania, które można podjąć samodzielnie. Jednak, aby mieć pewność, że proces ten zostanie przeprowadzony prawidłowo i skutecznie, warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Specjalista ten nie tylko dokładnie przeanalizuje wyniki wyszukiwania, ale również doradzi w kwestii strategii rejestracji, przygotuje odpowiednie dokumenty i pomoże w ochronie znaku towarowego po jego zarejestrowaniu.