GAMEDEV - Ochrona Prawna Kraków

  • Przygotowywanie, redakcja i analiza umów dotyczących gier komputerowych – umowy wydawnicze, dystrybucyjne, licencyjne, sprzedaż praw własności intelektualnej do gier video; umowy promocyjne.
  • Audyty praw własności intelektualnej oraz doradztwo w zakresie poprawy ochrony własności intelektualnej. Z uwzględnieniem szacunkowych kosztów dalszych działań ochronnych.
  • Wsparcie przy zatrudnianiu z zapewnieniem transferu praw własności intelektualnej: przygotowanie odpowiednich umów – B2B,umowy o pracę, etc.; zatrudnianie cudzoziemców. Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zabezpieczających nabycie praw autorskich w najszerszym możliwym zakresie.
  • Obsługa korporacyjna spółek z branży GAMEDEV.
  • Wsparcie w przeprowadzaniu transferów technologii. Weryfikacja zrealizowanych lub planowanych transakcji w zakresie skuteczności rozporządzenia własnością intelektualną. 
  • Przygotowanie, redakcję i analizę umów inwestycyjnych na rynku gier video, w tym w spółki z branży GAMEDEV.
  • Ocena innowacji pod kątem możliwego dofinansowania – ocena stanu techniki, uwzględniająca przygotowanie raportu o znanych rozwiązaniach, zgłoszonych wynalazkach z indywidualną oceną poziomy wynalazczego przedstawionego innowacyjnego rozwiązania.
  • Reprezentacja w sporach sądowych, mediacjach, arbitrażach. Uczestnictwo i wsparcie w negocjacjach.

Gamedev – konsultacje prawnicze w Krakowie

 

Bieżące wpisy

FAQ - Pytania i Odpowiedzi

GAMEDEV to branża twórców gier komputerowych. Dla Kancelarii Patentowej GAMEDEV oznacza specjalizację w obsłudze prawnej twórców, producentów i dystrybutorów gier komputerowych, gdzie szczególny nacisk kładziony jest na kwestie własności intelektualnej.

Biuro patentowe świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz szeregu podmiotów z branży IT, kreatywnej i GAMEDEV. Kancelaria ma doświadczenie w rejestracji i ochronie praw własności intelektualnej na terytorium Polski jak i w aspekcie międzynarodowym.