Badania stanu techniki i opinia o innowacyjności - Kraków

  • Badanie stanu techniki na potrzeby oceny zdolności rejestrowej i nowości wynalazku, wzoru użytkowego, czy też wzoru przemysłowego.
  • Opracowywanie raportów ze stanu techniki oraz, w oparciu o wyniki analizy – tworzenie opinii o innowacyjności, które mogą być wykorzystywane w postępowaniach o udzielenie dotacji celem potwierdzenia innowacyjności przedstawionej technologii.
 

Badanie stanu techniki – wskazówka

Ubiegając się o dofinansowanie warto rozważyć dołączenie do wniosku opinii rzecznika co do innowacyjności pomysłu.

Bieżące wpisy