Blog kancelarii patentowej ROMEJKO

Obowiązek używania znaku towarowego

Obowiązek używania znaku towarowego

Znak towarowy powinien być wykorzystywany względem towarów i usług, dla których został zarejestrowany – istnieje coś takiego jak obowiązek używania znaku towarowego.

znak towarowy

Znak towarowy jako wzór przemysłowy? Czemu nie!

Jak najlepiej chronić swoje logo? Naturalna odpowiedź brzmi – zarejestrować je jako znak towarowy! Ale czy to jest jedyna droga?Niekoniecznie. Można spróbować chronić swoje oznaczenie inną drogą.

Wzór użytkowy - wstęp do definicji - zdjęcie kredek i cyrkla

Jak zastrzec wzór przemysłowy i wzór użytkowy?

REJESTRACJA WZORU PRZEMYSŁOWEGO I WZORU UŻYTKOWEGO Wzór użytkowy i wzór przemysłowy mają zgoła odmienny przedmiot ochrony. Wzór użytkowy chroni cechy techniczne określonego rozwiązania, a wzór

Kontakt kancelaria patentowa